Privatlivspolitik

PERSONDATA Det er ekstremt vigtigt for Mustang Sportswear, at dine personlige data håndteres på en sikker måde. Vi overholder den lovgivning og de bestemmelser, der gælder for beskyttelse af personoplysninger. Denne fortrolighedspolitik er designet til at hjælpe dig med at forstå, hvilken type oplysninger vi indsamler og hvordan de bruges. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du skulle have spørgsmål eller bekymringer omkring, hvordan vi håndterer dine data.   Data controller: Mustang Sportswear ApS CVR no.: 42121568 Bakkegårdsvej 211 DK 3050 Humlebæk Denmark   Mustang Sportswear ApS, i det følgende benævnt “Mustang Sportswear”, er den dataansvarlige, der er ansvarlig for behandlingen af de indsamlede personoplysninger. Mustang Sportswear kan kontaktes enten via post eller e-mail.   E-mail: kundeservice@mustang-sportswear.com   BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Den måde, hvorpå personoplysninger forvaltes og behandles, afhænger af, om du er logget ind med din profil, eller om du besøger webshoppen som gæst. Oplysninger om behandlingen findes nedenfor. Oplysninger, der anvendes til ordrer og køb: Indsamling og behandling af personoplysninger finder sted på grundlag af reglerne i den danske købelov. Uden disse oplysninger kan vi ikke opfylde vores kontrakt med dig. Oplysningerne opbevares i tre (3) år, som er den generelle forældelsesfrist i henhold til den danske forældelseslov, fra den dato, hvor ordren er leveret og betalt. Ved at gemme oplysningerne har vi mulighed for at hjælpe dig på et senere tidspunkt, hvis du skulle have spørgsmål om reklamationer og garantispørgsmål. Med dit samtykke kan webshoppen gemme dine kortoplysninger hos Mustang Sportswear’s leverandør af betalingsløsninger. Retsgrundlaget er samtykke, jf. databeskyttelsesloven, § 6, stk. 1. Ved at gemme kortoplysningerne optimeres tilbagevendende besøg på webshoppen til fordel for din brugeroplevelse. Dit samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage. Nedenstående oplysninger vil blive behandlet:
 • Navn
 • Addresse
 • Behandlingsoplysninger og betalingshistorik
 • Oplysninger om din ordre (f.eks. ordrenummer, produkt og leveringsadresse)
  For at sikre en optimal kundeoplevelse behandler Mustang Sportswear nedenstående oplysninger:
 • Navn
 • Telefonnummer og e-mail
 • Betalingsoplysninger og betalingshistorik
 • Oplysninger om din ordre (f.eks. ordrenummer, produkt, leveringsadresse og faktura)
 • Oplysninger, som du selv giver i din kommunikation med Mustang Sportswear
Dine personoplysninger opbevares så længe det er nødvendigt, og så længe der er et legitimt formål i forbindelse med opfyldelsen af vores kontraktmæssige og juridiske forpligtelser. Dine personoplysninger kan desuden opbevares til andre formål, så længe det er påkrævet i henhold til lovgivningen samt i forbindelse med eventuelle retskrav. Retsgrundlaget for dette er databeskyttelsesloven § 6, stk. 6, stk. 1, med henvisning til databeskyttelsesforordningen 1, litra f.   At være i stand til at markedsføre og tilbyde en personlig webshop: Vi indsamler følgende oplysninger med henblik på at levere en kundetilpasset webshop med fokus på individuelle behov og præferencer. For at kunne fastslå, hvem der besøger vores webshop, bruger vi cookies til at analysere og dernæst til at foreslå hvilke andre af vores produkter, du eventuelt kunne interesseret i. Cookies anvendes med dit samtykke, som du giver, når du accepterer cookies på webshoppen. Vi gemmer sådanne data i maksimalt tolv (12) måneder efter din seneste aktivitet eller indtil du trækker dit samtykke tilbage. Du kan til enhver tid anmode om at få de indsamlede oplysninger slettet. Marketing Vi anvender personlige oplysninger i forbindelse med markedsføringsinitiativer, herunder for at kunne målrette vores kommunikation til dig. Den målrettede kommunikation omfatter udsendelse af nyhedsbreve. Til dette formål behandler vi kun almindelige personlige oplysninger, herunder navn og e-mail. De personlige oplysninger, vi bruger, kommer fra dig. Oplysningerne kan også indhentes ved brug af vores hjemmeside. følger af artikel 6, stk. 1, i databeskyttelsesforordningen. stk. 1, litra f. De legitime interesser er Mustang Sportswear’s markedsføringsinteresse og vores interesse i at målrette det materiale, vi udsender. Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredjeparter. Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, gemmer vi dine personlige oplysninger, så længe du ønsker at modtage materiale fra os og i to år herefter. Nyhedsbrevet kan altid afmeldes ved at klikke på “Afmeld” nederst i den e-mail, som nyheden sendes sammen med. Forebyggelse af misbrug For at forhindre misbrug og for at forhindre og imødegå overtrædelser mod Mustang Sportswear indsamles og behandles følgende oplysninger:
 • Name
 • Addresse, telefonnummer og e-mail
 • Betalingsinformation (f.eks. gentagne, forkert indtastede kontooplysninger osv.)
 • Oplysninger om returnering og levering
 • IP address
 • Eventuelle kundebemærkninger
 • Kundeservicehistorik
Mustang Sportswear har en legitim interesse i at behandle og opbevare oplysninger for at forhindre misbrug af webshoppen Oplysningerne opbevares, så længe de er relevante, men oplysninger om den handling, der berettiger indsamling og behandling, opbevares generelt i 36 måneder.   Analyse og udvikling af webshoppen Med henblik på analyse og udvikling af Mustang Sportswear-webshoppen indsamles og behandles følgende oplysninger:
 • Købs- og brugergenererede data (f.eks. klik- og besøgshistorik, loginoplysninger, tidsregistrering osv.)
 • Tekniske data vedrørende enheder, indstillinger (f.eks. sprog, IP-adresse, browserindstillinger, tidszone, styresystem osv.)
Indsamlingen og behandlingen af dataene er nødvendig for at kunne levere en veludviklet webshop med en optimal brugeroplevelse til gavn for dig som kunde. Indsamlingen og behandlingen af data finder sted på et generelt og anonymiseret niveau, hvor det ikke er muligt at henføre oplysninger til en individuel bruger/kunde. Det vil derfor ikke være muligt at få indsigt i eller slette indsamlede oplysninger på et senere tidspunkt. Oplysninger, der indgives ved oprettelsen af en profil For at gøre det nemmere at handle i webshoppen har de besøgende mulighed for at registrere sig som bruger/returnerende kunde. Personoplysninger gives såvel som samtykke til at indsamle og behandle sådanne oplysninger.
 • Name
 • Addresse, telefonnummer og e-mail
 • Oplysninger og historik vedrørende alle dine ordrer, f.eks. ordrenummer, produkt, leveringsadresse, faktura osv.
 • Oplysninger om din returhistorik og eventuelle meddelelser om returnering
 • Data indsamlet fra cookies osv.
  Oplysningerne slettes automatisk 36 måneder efter den seneste aktivitet på din personlige profil, eller hvis du ønsker, at oplysningerne skal slettes, herunder din profil. VIDEREGIVELSE AF DATA Vi deler fra tid til anden oplysninger med systemleverandører for at kunne udføre den databehandling, der er beskrevet i de foregående afsnit. Oplysninger, der indsamles og behandles af Mustang Sportswear, vil aldrig blive solgt til andre, medmindre du tidligere har givet dit udtrykkelige samtykke til et sådant salg. Tjenesteudbydere Dine personlige oplysninger deles med virksomheder, der leverer tjenester, som f.eks. kan være at håndtere forsendelse og levering af dine varer eller visse systemer. Virksomheder, der har fået adgang til personoplysninger, må kun behandle disse på baggrund af vores udtrykkelige instrukser. Udbydere af betalingstjenester Betalinger, der foretages i webshoppen, forvaltes af eksterne udbydere, som er uafhængige dataansvarlige for deres egen behandling af de personoplysninger, du har givet os. Disse udbydere har særskilte vilkår, der gælder for dem, og yderligere oplysninger om vilkår osv. er tilgængelige, når du vælger betalingsmetode i webshoppen.  Trafikskabende partnere Oplysninger som f.eks. ordrenummer og købspris deles med de partnere, som leder trafikken til webshoppen. Disse oplysninger sælges eller videredistribueres ikke af partnerne.  Andre modtagere af personoplysninger I andre tilfælde kan vi i overensstemmelse med loven være forpligtet til at videregive oplysninger til offentlige myndigheder. Oplysninger kan blive videregivet, hvis Mustang Sportswear bliver genstand for en overtagelse. Enhver videregivelse af sådanne oplysninger vil være underlagt strenge betingelser i henhold til en fortrolighedsaftale. Overførsel til lande uden for EU Hvis service- og betalingstjenesteudbydere er placeret uden for EØS, vil data kun blive overført, hvis der er juridisk bemyndigelse til det.   DINE RETTIGHEDER Som kunde råder du over en række ufravigelige rettigheder i forbindelse med brugen af personoplysninger i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning. Hvis du ønsker at udøve disse rettigheder, bedes du kontakte kundeservice via e-mail: kundeservice@mustang-sportswear.com. Artikel 15 – retten til aktindsigt Du har ret til at få adgang til de personlige oplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser som det er specificeret i lovgivningen. Under visse omstændigheder har du ret til at modtage de oplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at anmode om, at vi overfører disse oplysninger til en anden dataansvarlig. Når du anmoder om dine personlige oplysninger, bedes du kontakte kundeservice, som vil give dig adgang til dine personlige oplysninger inden for 30 dage i et almindeligt anvendt elektronisk dokument. Artikel 21 – retten til at gøre indsigelse Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod indsamling og yderligere behandling af dine personoplysninger til særlige formål samt mod behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring. Personlige data kan hjælpe med at levere en optimeret brugeroplevelse i webshoppen. Hvis du ikke ønsker dette, opfordres du til ikke at logge ind. Når du ikke er logget ind, er det kun de nødvendige cookies, (www.mustang-sportswear.dk/cookies)  der indsamles (link til cookies), og der vil ikke blive foretaget nogen sammenkædning med data, som du har givet, og som kan henføres personligt til dig. Tidligere historik vil ikke være tilgængelig. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål, vil du ikke længere kunne benytte mustang-sportswear.dk som bruger, men hvis Mustang Sportswear er forpligtet eller berettiget til at fortsætte behandlingen i henhold til lovgivningen, forbeholder vi os retten til at gøre dette. Din indsigelse berører ikke retsgyldigheden af den behandling, der fandt sted før din tilbagekaldelse af samtykket. Artikel 16 – retten til berigtigelse Hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, er forkerte, kan du få dem rettet ved at kontakte os.   Artikel 17 – retten til sletning og til at blive glemt Hvis du anmoder om det, sletter vi de personoplysninger, som vi har registreret om dig, uden unødig forsinkelse, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag. Et afslag på sletning kan være nødvendigt f.eks. for at kunne fastslå eller gøre et retskrav gældende, eller hvis det er nødvendigt for at kunne besvare en henvendelse fra dig. Personligt identificerbare data slettes så hurtigt som muligt, men inden for tredive (30) dage. Data, der indsamles omkring køb og adfærd, vil blive anonymiseret og vil ikke kunne henføres personligt til dig. Vi opbevarer visse data såsom fakturaer i overensstemmelse med den danske regnskabslov og andre juridiske hensyn i en periode på fem (5) år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. Din profil vil blive fjernet inden for tredive (30) dage efter din anmodning om at få slettet dine personoplysninger. Det vil herefter ikke længere være muligt at bruge funktionerne i webshoppen. Artikel 18 – retten til begrænsning Du har ret til at bede os om at behandlingen af dine personlige oplysninger begrænses i stedet for at indlede en fuldstændig sletning af dine personlige oplysninger. Forespørgsler og klager vedrørende dine rettigheder For at kunne behandle forespørgsler og klager fra dig er det vigtigt, at du har givet os tilstrækkelige oplysninger, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og behandle din anmodning. Forespørgsler behandles løbende. Det tager højst op til tredive (30) dage, før du modtager et svar. I tilfælde af uenighed, der ikke kan løses mellem parterne, henviser vi til Datatilsynet. Datatilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Telefon: 33 45 19 32 00 E-mail dt@datatilsynet.dk   COOKIES Få mere at vide om cookies.   Latest version Senest opdateret 04-04-2022
0
  CART
  Your cart is emptyReturn to Shop
   Calculate Shipping
   Apply Coupon